Visceral Osteopati

Vi agerar genom att eliminera rörelsebegränsningar på vävnaderna som omger och omsluter inälvorna för att undvika ansamling av avfall som förblir stillastående och eliminera vidhäftningar mellan vävnadernas olika glidplan.

På detta sätt kan vi främja en korrekt funktion av det viscerala systemet och därmed kunna eliminera eventuell hänvisad smärta.

Typiska besvär

Andningsbesvär, arytmi, sura uppstötningar hiatusbråck, magsäcksproblem, fet lever, njur-problem, återkommande urinväginfektion, förstoppning, förlossningsskador, inkontinens, m.m.

Läs mer om  Stukturell Osteopati, och Sakrokraneal osteopati.