Vad är osteopati ?

Osteopatin ligger till grund för andra stora manuella mediciner som till exempel kiropraktik och naprapati.

Utanför Sverige är osteopatin väl erkänd och etablerad . Internationellt sett är osteopaterna en av den största verksamma yrkesgruppen inom manuell medicin med över 100 000 utövare. Osteopatin bygger på ett holistiskt synsätt (helhetssyn) på människokroppen. Osteopaten främjar kroppens självläkande förmåga genom att behandla rörelseapparaten manuellt och sammanlänkar kroppens olika system.

Osteopatin grundades redan 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still och fick där snabbt läkarstatus. Sedan dess har osteopatin spridit sig över hela världen med starka fästen framför allt i Nordamerika, England, Schweiz, Frankrike, Australien, Tyskland, Portugal, Island, Norge samt Finland.

 

OSTEOPATISK MEDICINSK FILOSOFI OCH VETENSKAP

Ordet Osteopati kommer från grekiskan. Osteo- betyder ben, och pati- betyder lidande. Osteopati betyder inte sjukdom i skelettet eller benlidande, utan skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom(samt hur sjuka organ påverkar skelettet.

Grundprincipen vid en osteopatisk behandling är att rörelseapparaten, cirkulationssystemet och nervsystemet bildar en dynamisk helhet. Osteopatiska behandlingar fokuserar sig på s.k. osteopatiska lesioner (kroppsstörningar), det vill säga, störningar eller direkta skador i kroppsdynamiken i leder, vävnader eller organ.

När du bokar tid hos oss för en osteopatisk behandling, kommer vi att bedöma vilken typ av de osteopatiska behandlingarna, av de nedan nämnda, är det du behöver för din specifika problematik.

Boka tid här


Osteopatin delas upp i tre olika kategorier:

Stukturell Osteopati, Visceral Osteopati, och Sakrokraneal osteopati.