Kraneosakral osteopati

Den är baserad på normalisering av kraniosakralrytmen som svar på fysiskt trauma, stress, känslomässiga problem, etc., kroppens vävnader dras samman och påverkar kraniosakralrytmen.

Genom denna terapi erbjuds de nödvändiga stimuli för att frigöra systemet och därmed kunna återställa det optimala hälsotillståndet genom en serie tekniker som underlättar mikromobilitet i skallen och hela kraniosakralgruppen.
Läs mer

Typiska besär

 Vanliga besvär som kan behandlas specifikt med kraneosakral osteopati: fibromyalgi, reumatism, sömnlöshet, stress och trauma (både fysiologiska samt känslomässiga)

Läs mer om  Stukturell Osteopati, och Visceral Osteopati