Kraneosakral Osteopati


William Garner Sutherland (1873- 1954) var en av pionjärerna inom osteopati. Han utforskade det kraniosakrala systemet, ett fysiologisk system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan. Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm. Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Kraniet och sakrum är delarna som gett namn åt kraniosakral terapi.

Dr Sutherland utvecklade kraniosakral terapin till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben, vilket gör att det idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan behandla även andra vävnader som bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ. Kroppen är en helhet och alla strukturer är sammanlänkade med bindväv och varför en obalans i en del av kroppen kan ge påverkan i en annan del.

 

Den är baserad på normalisering av kraniosakralrytmen som svar på fysiskt trauma, stress, känslomässiga problem, etc.. Kroppens vävnader dras samman och påverkar kraniosakralrytmen. Detta påverkar de olika system i kroppen och ge upphov till olika problematiken som t.ex. migrän, olika psykologiska och/eller endokrina problem samt olika slags bekymmer i rörelse apparaten.

 

Genom denna terapi erbjuds de nödvändiga stimuli för att frigöra systemet och därmed kunna återställa det optimala hälsotillståndet genom en serie tekniker som underlättar mikromobilitet i skallen och hela kraniosakralgruppen.

Vanliga diagnoser som kan behandlas specifik med kraneosakral osteopati: fibromyalgi, reumatism och trauma (både fysiologiska samt känslomässiga)

DR. ANDREW TAYLOR STILL.
(1828 - 1917)

"...the cerebrospinal fluid is one of the highest known elements that are contained in the body, and unless the brain furnishes this fluid in abundance, a disabled condition of the body will remain."

Dr. Still also tells us:

"He who is able to reason will see that this great river of life (the cerebrospinal fluid - ed) must be tapped and the withering field irrigated at once, or the harvest of health be forever lost."

.

DR. WILLIAM GARNER SUTHERLAND. (1873-1954)

"Within that cerebrospinal fluid there is an invisible element that I refer to as the 'Breath of Life.' I want you to visualize this Breath of Life as a fluid within the fluid, something that does not mix, something that has potency as the thing that makes it move. Is it really necessary to know what makes the fluid move? Visualize a potency, an intelligent potency, that is more intelligent than your own human mentality."